Close

7 czerwca 2014

Zapraszamy na warsztaty „Świecąca przestrzeń miejska”

Na szkolenia zaprosimy przyszłych animatorów działań lokalnych – aktywistów, którzy chcą angażować się w życie miasta, a dzięki naszemu przedsięwzięciu poznają się nawzajem i dowiedzą się, jak profesjonalnie zadbać najbliższą przestrzeń

 Główną barierą w angażowaniu się w działania na rzecz mieszkańców jest brak wiedzy jak można zrealizować własne, oddolne inicjatywy. Mieszkańcy Białegostoku nie wiedzą co trzeba zrobić, aby wpłynąć na poprawę przestrzeni miejskiej.

Nadszedł najwyższy czas aby to zmienić!

Do kogo chcemy dotrzeć?

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Białegostoku, niezależnie od grupy wiekowej, miejsca zamieszkania, wykształcenia i zainteresowań. W pierwszej kolejności jego adresatami są te osoby, które wykazują chęć kreowania przestrzeni w swoim otoczeniu, pragnących wspólnie angażować się na rzecz zmian w przestrzeni miasta. Do tej pory osoby takie organizowały się na portalach społecznościowych, ale nie miały umiejętności pozwalających na wykonanie swoich dzieł.

Co chcemy osiągnąć?

Dzięki warsztatom skierowanym do obywateli chcących działać na rzecz naszego miasta, pokażemy Państwu do jakich instytucji miejskich należy się skierować, jakie warunki trzeba spełnić przy realizacji swojej inicjatywy oraz jakie dokumenty powinniśmy złożyć, aby uzyskać stosowne pozwolenia do modyfikacji danej przestrzeni miejskiej.

Podczas kolejnego warsztatu dowiecie się, jak można użyć i zaprogramować światło z wykorzystaniem różnorodnych jego źródeł (w tym diod L.E.D.), mobilnych źródeł zasilania oraz kolorowej optyki, tak aby sezonowo lub na stałe ożywić wybraną przestrzeń miejską. To tylko przykład jak za stosunkowo niewielkie fundusze możemy to zrealizować.

Dzięki pokazaniu mieszkańcom, w jaki sposób można wpływać na otaczającą nas przestrzeń, z kim i w jaki sposób należy się porozumieć, jak zaktywizować swoich sąsiadów, możliwe będzie zwiększenie aktywności mieszkańców miasta.

Warsztaty będą miały miejsce w biurze Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie przy ulicy Zamenhofa 15 w czwartek (25 września).

Na szkolenia zaprosimy przyszłych animatorów działań lokalnych – aktywistów, którzy chcą angażować się w życie miasta, a dzięki naszemu przedsięwzięciu poznają się nawzajem i dowiedzą się, jak profesjonalnie zadbać najbliższą przestrzeń

Dokładny harmonogram warsztatów zaprezentujemy niebawem.

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych otrzymanych w konkursie „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji”.

,