Close

7 lipca 2014

Zapraszamy na seminarium otwierające projekt dotyczący transgranicznej turystyki rowerowej

Już 11-12 sierpnia 2014 r. w Rzeszowie odbędzie się seminarium otwierające projekt, w ramach którego we współpracy z partnerem z Ukrainy będziemy tworzyć i promować turystykę rowerową między Polską a Ukrainą. Kolejnymi etapami projektu będzie wspólna wycieczka rowerowa oraz konferencja we Lwowie.

 

Transgraniczne spotkanie rowerzystów

 

Turystyka rowerowa na pograniczu Polski i Ukrainy rozwija się w coraz większym stopniu. Po obydwu stronach granicy rowerzyści chcą poznawać nowe trasy i miejsca. Rowerzystów z Polski i Ukrainy łączy w tym wspólna pasja.

 

W ramach Programu współpracy transgranicznej UE „Polska-Białoruś-Ukraina” realizowany jest projekt Wspólna promocja turystyki i kulturalno-historycznego dziedzictwa obwodu Lwowskiego i województw Podkarpackiego
i Lubelskiego”. Projekt polega na promocji turystyki młodzieżowej, zwłaszcza rowerowej na pograniczu Polski
i Ukrainy. W trakcie projektu zostanie nawiązana szersza współpraca z partnerami na Ukrainie.

 

Młodzież z obwodu lwowskiego zrzeszona w „Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej” ze Lwowa i Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie z Białegostoku rozpoczęły współpracę na rzecz rozwoju promocji turystyki rowerowej. W trakcie wspólnych działań zostanie przeanalizowana dostępna infrastruktura sprzyjająca turystyce, a na podstawie tych analiz przygotowane mapy i informatory. Dzięki nim możliwe będzie samodzielne uprawianie turystyki rowerowej na terenach przygranicznych i poznawanie ciekawych miejsc po obydwu stronach granicy. Ważną częścią projektu jest wymiana doświadczeń partnerów dotyczących turystyki rowerowej. Ideą projektu jest podjęcie rozmowy dotyczącej zmian umożliwiających szerszy rozwój tej formy aktywności.

 

Inauguracją projektu będzie konferencja, na której przybliżone zostaną założenia całego projektu, poszczególne działania i przedyskutowane potrzeby rowerzystów po obydwu stronach granicy.

 

Konferencja w ramach projektu „Promocja możliwości rozwoju turystyki młodzieżowej na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski”, odbędzie się w dniach 11-12 sierpnia 2014 w Rzeszowie, w Hotelu Fryderyk.

 

Na konferencje zapraszamy wszystkie osoby, które zainteresowane są turystyką rowerową i chcą podzielić się swoimi pomysłami na jej rozwój na obszarze przygranicznym. W konferencji uczestniczyć będą realizatorzy projektu oraz aktywiści z Polski i Ukrainy, którzy dyskutować będą m.in. o atrakcjach pograniczna, infrastrukturze, trasach rowerowych.

 

W ramach konferencji zaprezentowany będzie idea projektu i jego etapy:

 • Stworzenie bazy informacji na temat atrakcji turystycznych po obydwu stronach granicy.
 • Wytyczenie optymalnych tras rowerowych pomiędzy Brodami a Rzeszowem.
 • Stworzenie trójjęzycznego przewodnika turystycznego dla rowerzystów, formy jego rozpowszechniania
  i promocji.
 • Stworzenie i wydrukowanie map dla rowerzystów podróżujących wytyczonymi szlakami
 • Wspólna, otwarta wycieczka rowerowa dla aktywistów z Ukrainy i Polski na przygotowanej trasie.
 • Konferencja we Lwowie dotycząca możliwości i barier rozwoju przygranicznej turystyki rowerowej.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych turystyką rowerową, w szczególności osoby, które chcą poznać nowe trasy rowerowe, wziąć udział we wspólnej wycieczce i podzielić się swoimi opiniami na temat możliwości dalszego rozwoju turystyki przygranicznej.

 

Wycieczka w ramach projektu odbędzie się na początku września 2014 na trasie Brody – Rzeszów. Organizatorzy zapewniają transport, nocleg i wyżywienie przez wszystkie 5 dni wycieczki. Ilość miejsc ograniczona!

 

Konferencja we Lwowie odbędzie pod koniec września 2014. Organizatorzy zapewniają transport, nocleg
i wyżywienie przez wszystkie 5 dni wycieczki. Ilość miejsc ograniczona!

 

Więcej informacji na temat projektu jest dostępne na stronie internetowej stowarzyszeń-organizatorów:http://youthtourism.org/projects/ lub http://www.kreatywnepodlasie.pl/?rozwoj-turystyki-polska–ukraina_pl

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie i „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej” ze Lwowa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013” pn.„Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa obwodu Lwowskiego i województwPodkarpackiego i Lubelskiego”

 

 

Program seminarium uczestników Mikroprojektu Nr 10
„Promocja możliwości rozwoju turystyki młodzieżowej
na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski”

 

Rzeszów 11-12 sierpień 2014 r.

 

Hotel Fryderyk, ul. Szopena 33, 35-055 Rzeszów

 

11 sierpnia 2014 r.

9:00- 11:30      Przyjazd uczestników, zameldowanie

11:30- 12:30    Rejestracja uczestników, kawa

12:30               Otwarcie seminarium, przywitanie i przedstawienie uczestników (P.Jać, I. Kowalczuk)

13:00               Przedstawienie założeń projektu parasolowego i mikroprojektu: Zakres, cele, realizacja
(І. Кowalczuk, kierownik projektu po stronie Głównego Partnera projektu)

13:30               Doświadczenie i dobre praktyki polskiej strony w realizacji podobnych projektów (P.Jać, kierownik projektu po stronie Partnera projektu)

14:00               Doświadczenie i dobre praktyki ukraińskiej strony w realizacji podobnych projektów (І.Gorbacio,  ekspert projektu po stronie Głównego Partnera projektu)

14:30               Obiad

15:30               Przedstawienie materiałów projektowych (I. Кowalczuk, kierownik projektu po stronie Głównego Partnera projektu, І. Shopa, ekspert projektu po stronie Głównego Partnera projektu)

 1. Koncepcja materiałów promocyjnych.
 2. Koncepcja strony Internetowej
 3. Koncepcja mapy i informatora turystycznego

16:30               Prezentacja dotychczas zrealizowanych działań (P.Jać, kierownik projektu po stronie Partnera projektu)

17:00               Kolacja, program wieczorny, zwiedzanie miasta, kontakty nieformalne

 

12 sierpnia 2014 r.

10.00               Przedstawienie koncepcji wyścigu rowerowego na trasie Brody-Rzeszów (I. Кowalczuk, kierownik projektu od strony Głównego Partnera projektu, І. Shopa, ekspert projektu po stronie Głównego Partnera projektu)

11.00               Zakończenie seminarium (P. Jać, kierownik projektu po stronie Partnera projektu)