Close

24 kwietnia 2017

Wiedza > Współpraca > Rozwój

Miło nam poinformować, że 24 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs grantowy w ramach priorytetów 3. i 4. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017, w którym nasz projekt „Wiedza -> współpraca -> rozwój” znalazł się wśród dofinansowanych inicjatyw.

Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia do listopada 2017 r. Nasza inicjatywa odpowiada na wyzwania związane z poprawą warunków działania białostockich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Celem jest zwiększenie potencjału trzeciego sektora w Białymstoku, poprzez wyposażenie aktywnych organizacji i grup nieformalnych w wiedzę i kompetencje dotyczące nowoczesnych, elektronicznych narzędzi zarządzania oraz komunikacji, wdrożenie takich nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w organizacjach, a także wypromowanie nowoczesnych metod, narzędzi i form zarządzania i komunikacji wśród organizacji zarejestrowanych i działających w Białymstoku.

Projekt opiera się na trzech blokach działań merytorycznych. Pierwszy z nich obejmuje zorganizowanie, przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie ośmiu cykli warsztatów, które będą dotyczyły nowoczesnych narzędzi zarządzania i komunikacji. Drugim blokiem jest wdrożenie w białostockich organizacjach takich nowoczesnych narzędzi oraz wsparcie wdrożeniowe udzielone przez mentora, profesjonalnych wolontariuszy, a także w specjalnie udostępnionym, ogólnodostępnym co­workingowym biurze NGO w centrum Białegostoku. Trzeci blok obejmuje opracowanie, wytworzenie i rozpowszechnienie wśród białostockich organizacji informacji na temat nowoczesnych narzędzi zarządzania i komunikacji oraz metod współdziałania w obrębie trzeciego sektora, w tym promocję idei współpracy realizowanej w biurach co­workingowych.

Rezultatem projektu będzie wzrost wiedzy i kompetencji wśród członków miejskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, wprowadzenie do organizacji nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania i komunikacji, wypromowanie takich nowoczesnych narzędzi i metod wśród organizacji w sektorze oraz zwiększenie świadomości dotyczącej nowoczesnych metod współpracy wewnątrzsektorowej, w tym w formie co­workingu. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie potencjału i efektywności działania organizacji i grup nieformalnych w Białymstoku, dzięki czemu wydłuży się życie takich podmiotów i środowisk, wzrośnie ich skuteczność oraz poprawi się skuteczność działania. Liczymy też na to, że wzrośnie zaufanie do trzeciego sektora i poprawi się społeczny klimat dla działalności pozarządowej w Białymstoku.