Close

Wojewódzki Festyn Spółdzielczy

 

 

Potencjał ekonomiczny naszego regionu budują nie tylko jednoosobowe firmy oraz większe i mniejsze spółki. Wielu mieszkańców Podlasia pracuje w przedsiębiorstwach społecznych – spółdzielniach. Często są w nich założycielami lub udziałowcami, a wiele takich firm to najwięksi pracodawcy w regionie. 

Otwarta, rodzinna impreza ma na celu prezentację środowiska spółdzielców, a także promowanie ich działalności, produktów i usług. Festyn jest okazją do przypomnienia, że – zgodnie z hasłem obchodzonego niedawno Międzynarodowego Roku Spółdzielczości – „spółdzielnie budują lepszy świat”. Jest to też okazja do przypomnienia już ponad 200-letnich dziejów spółdzielczości na ziemiach polskich.

           

Spółdzielnie

W naszym kraju spółdzielczość jest jedną z najczęściej spotykanych form przedsiębiorczości. Najpopularniejsze są spółdzielnie mieszkaniowe (ponad 5000), banki spółdzielcze (ponad 600), Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (ok. 1500 placówek) oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne (ok. 1500). Ich działalność widzimy na co dzień, w Białymstoku przede wszystkim jako spółdzielczość mieszkaniową czy spożywczą.

W województwie podlaskim spółdzielnie plasują się w czołówce największych i najsilniejszych przedsiębiorstw. Trzech największych pracodawców naszego regionu to spółdzielnie – wszystkie działają w branży spożywczej. Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie zatrudnia ponad dwa tysiące osób. Druga jest Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” z Wysokiego Mazowieckiego (1900 pracowników), a trzeci białostocki PSS „Społem”, w którym z powodzeniem funkcjonuje przeszło półtora tysiąca miejsc pracy.

Przedsiębiorstwa spółdzielcze wzmacniają pozycję swoich członków i społeczności. Często najlepiej przystosowują się do potrzeb lokalnych, służąc jako siła napędowa lokalnego rozwoju. Ich fundamentalne wartości – takie jak samopomoc, równość i solidarność – stanowią drogowskaz w czasach wszechobecnego skupienia na zysku. Spółdzielnie są też ważne dla wyrównywania szans: stwarzają większe możliwości zatrudniania kobiet, młodych ludzi, osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz tych, którzy doświadczają dyskryminacji i marginalizacji. Tym samym stanowią naturalny, wynikający ze swojej istoty, filar społecznie odpowiedzialnego biznesu.

W trakcie Festynu podlascy spółdzielcy promować będą swoją działalność poprzez żywą prezentację jej efektów. Nie zabraknie występów artystycznych, quizów i konkursów, degustacji produktów spożywczych, rozdawania bezpłatnych próbek, darmowych porad i badań lekarskich. Wszyscy uczestnicy festynu będą mogli dowiedzieć się więcej o spółdzielczości: czym jest ta forma działalności, kto w naszym regionie funkcjonuje jako spółdzielca, jakie są zasady działania i członkostwa w spółdzielni. Na estradzie zaprezentuje się przeszło 300 artystów, przede wszystkim reprezentujących działalność kulturalną animowaną na Podlasiu przez spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Atrakcje

Wojewódzki Festyn Spółdzielczy jest imprezą bezpłatną, międzypokoleniową, skierowaną do wszystkich mieszkańców Białegostoku i całego naszego regionu. Wydarzenie jest znakomitą okazją do zapoznania się z dokonaniami podlaskich spółdzielni, a przy okazji spędzenia miłego popołudnia w trakcie rodzinnego pikniku na świeżym powietrzu.

W ramach dodatkowych atrakcji:

– na scenie prezentują się artyści i twórcy działający przy spółdzielniach, w tym zespoły muzyczne, chóry, soliści oraz tancerze – członkowie klubów spółdzielczych,

– odbywają się konkursy z nagrodami, quizy i turnieje wiedzy o spółdzielczości i uczestnikach imprezy,

– na stoiskach spółdzielców jest możliwość poddania się bezpłatnym badaniom lekarskim oraz degustacji produktów spółdzielni spożywczych i produkcyjnych,

– przez cały czas trwania festynu przewidziano atrakcje dla dzieci, w tym plenerowe instalacje sportowe i dmuchane zabawki,

– występ gwiazdy wieczoru