Close

MURAL KOLAŻOWY #1 „PAMIĘĆ”

Mural Kolażowy #1

Collage Mural #1 Memory – For English version, please read below

Mural Kolażowy #1 Pamięć – to unikatowa praca powstała dzięki połączeniu trzech technik – muralu, reliefu i instalacji świetlnej. W dzień tworzy przestrzenną pracę graficzną, w nocy umożliwia wykorzystanie instalacji świetlnej do zmiany kontekstu dzieła.

 

Mural Kolażowy #1 jest kolażem form artystycznych. Bazując na motywach ludowych oraz archetypach kobiety i domu obraz stworzony uproszczoną kreską jest wkomponowany w okoliczną przestrzeń. Drewniana zabudowa Białegostoku w centrum miasta znajduje się kilkadziesiąt metrów od muralu. Jego zaletą jest wykorzystanie ruchu słońca i zmieniającego się cienia wokół twarzy. Pod reliefem ukryta jest druga twarz – inna wersja wizerunku widoczna dopiero przy interakcji z pracą – podejściu i zajrzeniu za nawis.

W całość muralu wtopiona jest instalacja świetlna, która w nocy zmienia kontekst budynku. Nawiązując do znajdującego się o kilkadziesiąt metrów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej w nocnej wersji muralu kolażowego pojawiają się bioniczne włosy, ułożone ze ścieżek układu scalonego mikroprocesora. Drewniane domu z wersji dziennej znikają. Na ich miejscu pojawiają się drapacze chmur tworzące bajkowe miasto przyszłości, mieniące się kolorami neonów i reklam oraz miejskiego życia.

 

Jak działa Mural Kolażowy # 1? http://giphy.com/gifs/xTiTnhAHPkRH6KWeC4

Galeria : http://daa.pl/galeriamural

 

Koncepcja Muralu Kolażowego została wymyślona i stworzona przez białostockich artystów związanych ze Stowarzyszeniem Kreatywne Podlasie www.kreatywepodlasie.pl i Festiwalem Światła i Sztuki Ulicy LUMO BJALISTOKO www.lumobjalistoko.pl Połączenie sił grafików i street-artowców oraz twórców instalacji świetlnych pozwoliło na stworzenie nowatorskiego projektu. Mural powstał w sierpniu 2015 roku w Białymstoku w ramach Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar i był współfinansowany przez Gminę Białystok.

Zespół pracuje nad nowymi rozwinięciami koncepcji. Idea Muralu Kolażowego pozostawia dużą przestrzeń kreacji rozwiązań. Różnorodne zastosowania i metody wykorzystania reliefu i efektów świetlnych powstałych z jego udziałem na tle muralu dają pole popisu kreatywnym artystom. Serdecznie zapraszamy do współpracy i dzielenia się pomysłami. Jeżeli widzieliście podobne realizacje – dajcie znać na: biuro@kreatywnepodlasie.pl

 

Mural Kolażowy #1 Pamięć

Idea, koncepcja wykonawcza, produkcja – Damian Dworakowski

Projekt graficzny muralu – Grzegorz Radziewicz

Mural – M. Ceirowski, Marcin Boast, Farby – SABO Białystok sabo.com.pl, Bolix,

Relief (malowanie) – Grzegorz Radziewicz www.radziewicz.art.pl

Wykonanie – GLOBARTprint https://www.facebook.com/globartprint

Instalacja świetlna – Marcin Wojdałowicz, Damian Dworakowski, Wojciech Lasik

Podnośnik – JMP Białystok jmp.bialystok.pl

 

Lokalizacja: Białystok, ul. Wiejska 41, 53.118571, 23.145975

.

.

.

.

Collage Mural #1 Memory – it is an unique work formed by combining three techniques: a mural, a relief and a light installation. During the day it creates a spatial graphic work, while at night the light installation substantially changes the form and the context of the work.

 

Collage Mural #1 is a collage of different artistic forms. The work, created with simplified brushstrokes, is based on folk motifs and archetypes of a woman and a house. Painting remains neatly and intricately integrated into the surrounding space. Wooden buildings of Bialystok city center are located just a few meters from the mural. The work uses solar motion that changes the shadow around the face. Under the concealed relief there is also another face. A different version of the image appears only when interacting with work – when the viewer approaches the façade and looks under the overhang countenance.

A light installation is embedded into the whole mural. At night it significantly changes the context of the façade and the work. Referring to the Bialystok Technical University and its Faculty of Computer Science – located just a few dozen meters from the work – the nightly version of the mural is supplemented with bionic hair, arranged into the tracks of an integrated circuit from a microprocessor. Also wooden houses from the daily version fade in the evening. In their place skyscrapers appear – forming the fairytale skyline of a future city, shining with colors of neon lights, shimmering ads and gleaming urban life.

 

How does the Collage Mural #1 work? http://giphy.com/gifs/xTiTnhAHPkRH6KWeC4

Foto galery : http://daa.pl/galeriamural

The concept of Collage Mural was developed by artists from Bialystok related to the Creative Podlasie Association www.kreatywnepodlasie.pl as well as Steet Art and Light Festival LUMO BJALISTOKO www.lumobjalistoko.pl United efforts of graphic designers, street art artists and light installation creators allowed to create an unique and pioneering visual project. The mural was created in August 2015 in Bialystok during The Rise of Eastern Culture / Another Dimension Festival and was co-financed by the City of Bialystok.

 

Our creative team is now working on new applications of the concept. The open idea of Collage Mural leaves plenty of space for different artistic denouements. A variety of applications – as well as different methods of presenting the relief and lighting effects based of its multidimensionality – create countless possibilities for creative artists. We invite you to collaborate and share your ideas. If you’ve seen similar projects – let us know at: biuro@kreatywnepodlasie.pl

 

Collage Mural # 1 Memory

The idea, the executive concept, production – Damian Dworakowski

Graphic design of the mural – Grzegorz Radziewicz

Mural – M. Ceirowski, Marcin Boast, Paint – SABO Bialystok sabo.com.pl, Bolix

Relief (painting) – Grzegorz Radziewicz www.radziewicz.art.pl

Implementation – GLOBARTprint https://www.facebook.com/globartprint

Light installation – Marcin Wojdałowicz, Damian Dworakowski, Wojciech Lasik

Lift – JMP Bialystok jmp.bialystok.pl

 

 

Location:

Wiejska 41, Bialystok, Poland

Geographical coordinates: 53.118571, 23.145975