Close

FESTIWAL ŚWIATŁA I SZTUKI ULICY „LUMO BJALISTOKO”

Festiwal Swiatła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”

to pierwszy na Podlasiu – festiwal świateł i przestrzeni miejskiej, obejmujący innowacyjne połączenie różnorodnych form sztuki wizualnej, tworzących różnorodny formą, a przy tym jednolity tematycznie cykl wydarzeń kulturalnych.

 

W ramach przedsięwzięcia wykorzystane są różnorodne formy, takie jak mapping, animacje, wizualizacje, instalacje artystyczne, działania performatywne  oraz różne formy i techniki street artu. W połączeniu z dźwiękiem i ruchem tworzą one wyjątkowe wydarzenie artystyczne, jakiego dotąd nie było w województwie podlaskim.

 

M A P P I N G – wieloformatowe projekcje multimedialne dostosowane do bryły budynku prezentowaliśmy na obiektach:
– Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12
– Rektorat Uniwersytet w Białymstoku, ul. Skłodowskiej 14

 

I N S T A L A C J E – ponad 80 instalacji artystycznych, w tym instalacje interaktywne:

O G I E Ń W S C H O D U – najwiekszy konkurs fire show w regionie, pokazy konkursowe na dziedzińcu Pałacu Branickich:
– kilkadziesiąt występów konkursowych

I L U M I N A C J E – W I ZU A L I Z A C J E
– spektakularne oświetlenie przestrzenie miejskiej na terenie całego Festiwalu

D Ź W I Ę K M I A S T A – przegląd artystów ulicznych, songwriterów, kapel, pieśniarzy

S T R E E T A R T – nowe murale w mieście

S Z T U K I   P E R F O R M A T Y W N E – występy interdyscyplinarne, pokazy, łączące taniec, dźwięk, światło, multimedia, teatr i inne

 

Szczegółowe informacje o Festiwalu dostępne są na profilu Facebooku https://facebook.com/LumoBjalistoko

i stronie internetowej www.lumobjalistoko.pl