Close

7 stycznia 2013

Poznaj i zaopiniuj społeczną koncepcję Węglowej!

Czym jest społeczna koncepcja Węglowej? Jak powstała i co zakłada? Zapraszamy na otwarte spotkanie, na którym zaprezentujemy i poddamy pod dyskusję jej projekt. Odbędzie się ono w najbliższy czwartek (7.11) w Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia” przy ul. Skłodowskiej 8. Początek o godz. 19:00.

 Poznaj i zaopiniuj społeczną koncepcję Węglowej!

Czym jest społeczna koncepcja Węglowej? Jak powstała i co zakłada? Zapraszamy na otwarte spotkanie, na którym zaprezentujemy i poddamy pod dyskusję jej projekt. Odbędzie się ono w najbliższy czwartek (7.11) w Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia” przy ul. Skłodowskiej 8. Początek o godz. 19:00.
Społeczna koncepcja to obywatelski pomysł na zagospodarowanie 9 hektarów terenu powojskowego, znajdującego się w Białymstoku przy ul. Węglowej. Została opracowana przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie dzięki wielu tygodniom rozmów i spotkań z białostoczanami. W procesie partycypacyjnym uczestniczyło przeszło 80 osób, ponad tysiąc komentowało propozycje w internetowej ankiecie.
Na tej podstawie powstał wniosek do budżetu obywatelskiego, który w październikowym plebiscycie otrzymał niemal 4,2 tys. głosów mieszkańców Białegostoku i zostanie sfinansowany przez władze samorządowe w 2014 r. Jeszcze we wrześniu zaproszeni specjaliści i przedstawiciele instytucji opracowali wspólnie z nami projekt społecznej koncepcji. Wciąż można nad nim pracować – czekamy na Wasze uwagi i opinie.
Projekt społecznej koncepcji jest w wersji elektronicznej dostępny tutaj:
Do czwartku (7.11) czekamy na komentarze i propozycje zmian. Możecie je nanosić bezpośrednio w treści dokumentu elektronicznego. Każdego, kto chce o nich porozmawiać lub przedstawić swoje propozycje osobiście, zapraszamy na spotkanie do „Spółdzielni”. Zaprezentujemy społeczną koncepcję, omówimy poszczególne zapisy i zaprosimy Was do dyskusji. Opowiemy też o naszym wniosku do budżetu obywatelskiego i perspektywach jego realizacji.
Założenia społecznej koncepcji i propozycje inwestycji na Węglowej powstały dzięki pracy białostoczan. Najpierw spotykaliśmy się w pięciu różnych grupach, pracujących oddzielnie. Tak powstało pięć pomysłów na zagospodarowanie dawnej jednostki wojskowej, które skonfrontowaliśmy w jednym zespole roboczym. Opracował on konkretne rozwiązania – główne cele i postulaty koncepcji. Mieszkańcy wypełnili także internetową ankietę, w której mieszkańcy ocenili zmiany proponowane na Węglowej. Następnie poddano je opiniowaniu przez ekspertów oraz kosztorysowaniu. Obecnie prezentujemy Wam projekt gotowego dokumentu.
Dzięki Waszym opiniom, komentarzom i propozycjom projekt może być lepszy. Zależy nam na jak najwierniejszym odwzorowaniu poglądów i oczekiwań mieszkańców Białegostoku. W efekcie opracowana koncepcja będzie autentycznie obywatelska. Po zebraniu Waszych sugestii dokument zostanie jeszcze raz przeredagowany i złożymy go do druku. Gotową społeczną koncepcję przedłożymy potem władzom samorządowym, zainteresowanym instytucjom i środowiskom. Będzie też ogólnodostępna w internecie.

.