Close

7 marca 2015

Otrzymaliśmy Nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Nagroda główna VII Edycji Ogólnopolskiej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Centrum Kultury w kategorii organizacji pozarządowych za wybitne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym.

Tegoroczne rozdanie ogólnopolskich nagród Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej okazało się dla nas szczęśliwe. W piątek 20 marca odebraliśmy w Warszawie statuetkę w kategorii organizacji pozarządowych i grup obywateli, za projekt „Węglowa – Społeczna Koncepcja”.

Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jest przyznawana pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Centrum Kultury. W pracach kapituły konkursowej uczestniczyli m.in Jerzy Stępień – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Sławomir Ratajski – sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Joanna Staręga-Piasek – doradca społeczny Prezydenta RP, Jan Król, Jadwiga Czartoryska.

Celem Nagrody jest zwrócenie powszechnej uwagi na osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Laureaci otrzymują statuetki, dyplomy honorowe i nagrody pieniężne, których fundatorem jest m.in. Fundacja Orange. Stowarzyszenie zostało nagrodzone za „wybitne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w latach 2013-2014 w znaczący sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polsce”.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu tego projektu:
– tysiącom białostoczan, którzy poparli projekt w badaniach społecznych, sondażach, działaniach partycypacyjnych i głosowaniu w Budżecie Obywatelskim w 2014 r.,
– działaczom organizacji pozarządowych, którzy od lat ożywiają Węglową i popularyzują ją wśród mieszkańców Podlasia, a także współpracowali z nami przy badaniu historii terenu i tworzeniu jego przyszłości,
– aktywnym obywatelom Białegostoku, w tym radnym miejskim, urzędnikom i ekspertom, którzy wspierali nas życzliwością, wiedzą specjalistyczną i zaangażowaniem w pracach nad projektowaniem rewitalizacji Węglowej.