Close

O NAS

Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie jest inicjatywą zawiązaną przez grupę aktywnie działających mieszkańców regionu.

Powstaliśmy dzięki porozumieniu osób działających w różnych organizacjach i instytucjach.

Połączyło nas doświadczenie w realizacji interdyscyplinarnych projektów i chęć dalszego działania na rzecz naszego otoczenia.  

Z biegiem czasu nasze pomysły i projekty ewoluowały w konkretne działania w różnych obszarach. Ich wspólnym celem jest animowanie aktywności społecznej – działań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i obywatelskich – rozwój środowiska akademickiego oraz wzbudzanie potencjału wśród mieszkańców Białegostoku i Podlasia.

Nasze cele:

Aktywizacja lokalnych działaczy, promowanie postaw otwartych, wspólnych inicjatyw i rozwój społeczeństwa obywatelskiego – to główne cele Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie. Najważniejsze jest zaangażowanie mieszkańców w sprawy swojego otoczenia. Służy temu realizacja solidarnych, konstruktywnych projektów.

Naszą misją jest budowa środowiska społecznego i obywatelskiego w naszym regionie. Chcemy też, aby Białystok był dynamicznym ośrodkiem akademickim, tętniącym kreatywnym życiem studenckim i naukowym. Bez zaangażowania społeczności, wspólnych inicjatyw i współpracy ponad podziałami nie da się tego planu zrealizować.

Chcemy, aby mieszkańcy naszego regionu poznali możliwości jakie daje im demokracja, w tym bogactwo jej lokalnych form. Pokazujemy narzędzia, jakimi dysponują w trakcie kontaktu z władzami lokalnymi, regionalnymi i państwowymi. Punktem wyjścia jest zmiana mentalności, rezygnacja z biernego oczekiwania i postaw roszczeniowych. Rozwój i zmiany w regionie są możliwe tylko dzięki aktywnej postawie, otwartości i obywatelskim zaangażowaniu.

Naszym celem jest rozwój zasobów ludzkich, jakie posiada nasze miasto i region. Chcemy, aby akcje – jakie organizowaliśmy i będziemy organizować – stały się rozpoznawalne wśród Podlasian. Przede wszystkim zaś chcemy, aby nasze akcje wzbudzały i inspirowały do działania innych mieszkańców.

Promujemy pozytywne inicjatywy. Nasze perspektywy są długoterminowe. Nie chodzi nam o zorganizowanie pojedynczych imprez, ale o włączenie mieszkańców w życie ich lokalnych społeczności. Chcemy, aby ludzie zrozumieli, że mają możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań, a przede wszystkim – że są w stanie zmienić rzeczywistość społeczną tak, aby odpowiadała ona ich pragnieniom, aspiracjom i wyobrażeniom.

Filozofia działania:

Staramy się aktywizować nasze otoczenie, pokazywać mieszkańcom Podlasia możliwości, inicjować projekty, ożywiać rzeczywistość społeczną, wzbudzać kreatywność, uczyć zaangażowania, ograniczać zobojętnienie i społeczną znieczulicę. Zachęcamy i propagujemy, a także pomagamy w realizacji ciekawych pomysłów, które nastawione są na wzbogacenie życia społecznego, ożywienie aktywności społecznej i rozwój naszego regionu.