Close

Projects

Chess parks

Promujemy uzupełnianie remontów i inwestycji o instalację ławeczek szachowych. Nowa infrastruktura powinna obejmować także formy pozwalające na integrację społeczną, rozwój pasji i zainteresowań mieszkańców regionu.
View Project